برنامه بدنسازی

برای خرید برنامه بدنسازی + رژیم غذایی فرم راپرکنید👇

برنامه بدنسازی

برنامه بدنسازی لازم دارید؟ برای چه ورزشی لازم دارید؟ برنامه بدنسازی حجمی ، برنامه بدنسازی فوتبال ، برنامه بدنسازی ورزش های رزمی و… اگر نیاز به یک برنامه اختصاصی و حرفه ای دارید با ما در تماس باشید.

🔻عضله سازی صحیح

✅ داشتن برنامه تمرینی و غذایی
✅ پشتکار به هدف و انرژی
✅ استراحت و خواب کافی
✅ رعایت برنامه تنظیم شده توسط مربی
✅ دریافت پروتئین و کربوهیدرات کافی

❌ عدم داشتن برنامه تمرینی و غذایی
❌ نداشتن انگیزه ،پشتکار و تمرین نامنظم
❌ عدم خواب کافی و استراحت
❌ زیاده رویی در تمرینات هوازی
❌ جایگزین مکمل ها به جای تغذیه
❌ عدم توجه به تغذیه بعد از تمرین